Tilbage

Salme 426

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
426
 Fred til bod for bittert savn
 
Mel.: J.P.E. Hartmann 1864
Herre, hvor skal vi gå hen
  
  
1 Fred til bod for bittert savn
Gud os gav i Jesu navn,
fred os købte med sit blod,
fred os Jesus efterlod.
Kristendom er i en sum
fredens evangelium.
  
2 Fred er kirkens velkomstord
og farvel på denne jord;
i vor dåb det til os lød,
skal genlyde i vor død:
Fred med eder! Herrens fred,
nu og i al evighed!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845.


Hør melodien
00.00 / 00.36