Tilbage

Salme 430

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
430
 Lov og tak og evig ære ofrer vi
 
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode
Vaj nu, Dannebrog, på voven
Tag det sorte kors fra graven
  
  
1 Lov og tak og evig ære
ofrer vi dig, Herre sød,
Jesus Krist, Guds Søn den kære,
for dit liv og for din død!
Tak for hver en julekvæld,
som har åbnet glædens væld!
Tak for hver en påskemorgen,
som har slukket hjertesorgen!
  
2 Himmelfarne! evig ære
ofres dig i englekor,
for du vil i Ånden være
med de små på denne jord;
tak for hver en pinsedag,
dejlig i dit vennelag,
som har over jorden strålet
med din røst på modersmålet!
  
3 Lov og tak og evig ære
for din røst, som i vor dåb
kalder os Guds børn de kære,
skænker herlighedens håb,
for din røst med nådens ord
til os over Himlens bord,
som os byder gang og sæde
evig i vor Herres glæde!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1843.


Hør melodien
00.00 / 00.40