Tilbage

Salme 433

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
433
 Herre Gud Fader i Himlen (Kyrie)
 
Synges som vekselbøn mellem præsten (p) og menigheden (m).
  
  
1 Herre Gud Fader i Himlen!
Forbarm dig over os!
Herre Jesus, vor frelsermand!
Forbarm dig over os!
Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!
Forbarm dig over os!

  
 
Kyrie.


Hør melodien
Se salmens tekst:
433. Herre Gud Fader i Himlen ...

Vælg melodi:
 Kyrie
00.00 / 00.17