Tilbage

Salme 434

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
434
 Ære være Gud i det højeste
 
Synges som vekselbøn mellem præsten (p) og menigheden (m).
  
  
1 Ære være Gud i det højeste!
Og fred på jorden, i mennesker velbehag!

Menigheden synger følgende vers eller et andet vers fra nr. 435:

Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre,
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed du os mon gøre!
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som er din agt,
thi frygte vi ingen fare.

  
 
Luk 2,14
Gloria.


Hør melodien
Se salmens tekst:
434. Ære være Gud i det høj...

Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
00.00 / 00.44