Tilbage

Salme 437

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
437
 Vi tro, vi alle tro på Gud
 
Mel.: 15. årh./ Johann Walter 1524
  
  
1 Vi tro, vi alle tro på Gud,
himlen skabte han og jorden;
en kærlig Fader er vor Gud,
mennesket hans slægt er vorden.
Dagligt brød han os vil give,
os forsørge vel i live,
altid han i nød og fare
sjæl og legem vil bevare;
vi tro på ham med håb og mod,
thi han er mægtig, viis og god.
  
2 Vi tro på Sønnen, Jesus Krist,
Guds enbårne Søn, vor Herre,
på verdens frelser, Jesus Krist,
Herren til Gud Faders ære;
han et menneske er vorden,
korsfæst, død og lagt i jorden;
men han lever, vor forsoner,
hos Guds højre hånd han troner;
derfra han kommer vældelig,
når han skal dømme jorderig.
  
3 Vi tro og på den Helligånd,
sendt fra Faderen og Sønnen;
den sandheds, kraftens, trøstens Ånd
hæver os til Gud i bønnen;
Kristi rige han udbreder,
os til bod og bedring leder,
os i troen han bekræfter
og i håb om liv herefter,
at vi gå ind til fryd og fred,
som evig, evig varer ved.

  
 
Latinsk og tysk trosbekendelsesvers over Nicænum omkring 1400.
Martin Luther 1524. Dansk 1529.
C.H. Biering 1793. Bearbejdet 1798.Hør melodien
00.00 / 01.03