Tilbage

Salme 439

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
439
 O du Guds Lam! med korsets skam
 
Mel.: Thomas Laub 1888
  
  
1 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!
  
2 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
dermed al fred begynder;
af kærlighed
giv os din fred!
  
3 O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra vort liv begynder;
vor død til trods
opliv du os!

  
 
Agnus Dei. Oldkirkelig latin.
Tysk omkr. 1500. N.F.S. Grundtvig 1837.


Hør melodien
Se salmens tekst:
439. O du Guds Lam! med korset...

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1888
00.00 / 00.32