Tilbage

Salme 442

Forside
De helliges samfund - Dåb

 
442
 Enhver, som tror og bliver døbt
 
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig
  
  
1 Enhver, som tror og bliver døbt,
han vist skal salig blive,
thi han ved Jesu blod er købt,
som ham sit liv vil give
og blandt Gud Faders børnetal
i livets bog, som gælde skal,
med rosen-blod indskrive.
  
2 Vi sukke alle hjertelig
og udi troen sige
med hjertens bøn, enhver for sig:
O Jesus, lad os stige
ved dåbens kraft i dyder frem,
og før os så ved troen hjem
til dig i ærens rige!

  
 
Thomas Kingo 1689. N.F.S. Grundtvig 1843.


Hør melodien
00.00 / 00.36