Tilbage

Salme 445

Forside
De helliges samfund - Dåb

 
445
 Af diendes og spædes mund
 
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig
Som hønen klukker mindelig
  
  
1 Af diendes og spædes mund1
for ordet: Fred med eder!
sig lovsang Gud i allen stund
ved barnedåb bereder;
de spæde åbenbarer han,
hvad verdens visdom og forstand
forgæves efterleder.
  
2 Han går med dem i nådepagt
om Himlens arv og eje,
han skænker dem sin englevagt
på alle deres veje,
og Jesus-navnet yndig klang
hver aften får i vuggesang
ved deres barneleje.
  
3 Vi døber dem i Jesu navn,
trods hvem det vil forhindre,
vi lægger dem i Jesu favn,
de kan ej blive mindre;
Gud, lad dem vokse ved hans bryst!
Gud, lad dem frydes ved hans røst,
så deres øjne tindre!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1843.

1 Matt 21,16; Sl 8,3


Hør melodien
00.00 / 00.36