Tilbage

Salme 451

Forside
De helliges samfund - Dåb

 
451
 Du, som os af nåde stor
 
Mel.: Mæt min sjæl, o Jesus sød
  
  
1 Du, som os af nåde stor
har genfødt af vand og ord,
hjælp, vi bær' vort kristennavn
dig til ære, os til gavn,
holder tro vor dåbes pagt,
står mod Fjenden ret på vagt,
stoler på, hvad du har sagt.

  
 
Peder Jensen Roskilde omkring 1610.
N.F.S. Grundtvig 1832. Bearbejdet 1935.


Hør melodien
00.00 / 00.37