Tilbage

Salme 458

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
458
 Zion, pris din saliggører
 
Mel.: Kommer, sjæle, dyrekøbte
Tiden skrider, dagen rinder
  
  
1 Zion, pris din saliggører,
pris din hyrde, som dig fører,
sig ham tak i syngekor!
Se nu til, hvad du kan evne;
dog hans pris kan ord ej nævne,
som dig dækker her sit bord.
  
2 Dette bord i aftenstunden
viser, tiden er udrunden,
Lovens påske er nu endt;
sagen følger nu på skygge,1
Herren selv vil hos os bygge,
har sit lys i natten tændt.
  
3 Dette er vor grund til glæde:
Kristus selv er her til stede,
thi hans kød for sandt er mad,
og hans blod for sandt er drikke;
tro det, tag det, tvivl slet ikke,
spis og drik, og vandre glad!
  
4 Kristus er for alle givet,
vil for alle være livet,
alle byder han sig hel,
vil med sig os fast forene,
han er vinstok, vi er grene
og har alle i ham del.
  
5 Du, som alt formår at virke,
samler os udi din kirke
ved din Ånd og ved dit ord,
gør os dine helgen lige,
brødre med dem i Guds rige,
søskend hist om Himlens bord!

  
 
Thomas af Aquino 1264.
M.B. Landstad 1861.

1 Hebr 10,1


Hør melodien
00.00 / 00.40