Tilbage

Salme 462

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
462
 Jesus, livets sol og glæde
 
Mel.: Johann Crüger 1649
  
  
1 Jesus, livets sol og glæde,
se, her er jeg nu til stede!
Jesus, du al nådens kilde,
hør, hvad jeg så gerne ville;
se, jeg falder dig til fode,
giv, at mig til gavn og gode
og dit frelsernavn til ære
jeg i dag din gæst må være!

  
 
Johann Franck 1649.
Hans Adolph Brorson 1739.
Bearbejdet 1885.


Hør melodien
Se salmens tekst:
462. Jesus, livets sol og glæ...

Vælg melodi:
 Johann Crüger 1649
00.00 / 00.50