Tilbage

Salme 463

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
463
 Mæt min sjæl, o Jesus sød
 
Mel.: Førreformatorisk / Johann Horn 1544
  
  
1 Mæt min sjæl, o Jesus sød,
med dit kød, det sande brød,
vederkvæg mig, frelser min,
med dit blod, den rette vin,
til min synds forladelse
og din døds hukommelse;
dig al tak og ære ske!

  
 
Peder Jensen Roskilde omkring 1610.


Hør melodien
00.00 / 00.37