Tilbage

Salme 464

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
464
 Jeg kommer, Herre, på dit ord
 
Mel.: Emil Hartmann 1860
  
  
1 Jeg kommer, Herre, på dit ord
og knæler ydmyg ved dit bord;
modtag mig da, forskyd mig ej,
du livets fyrste, sandheds vej!
  
2 Bespis mig med dit Himmel-brød,
og skænk mig af din kalk så sød,
at jeg må kende ret den magt,
som er i disse gaver lagt!
  
3 Udslet min skyld, bortvend min nød,
forglem, forglem, hvad jeg forbrød,
aftvæt min tanke, styr min hånd,
og styrk mig ved din Helligånd!

  
 
Jens Martin Georg Bondesen 1840.
Bearbejdet 1850.


Hør melodien
Se salmens tekst:
464. Jeg kommer, Herre, på di...

Vælg melodi:
 Emil Hartmann 1860
00.00 / 00.22