Tilbage

Salme 465

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
465
 O Jesus, gør det ved din Ånd
 
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
  
  
1 O Jesus, gør det ved din Ånd,
at dog Guds egen kraft og hånd
berede kan mit hjerte så,
jeg værdig til dit bord kan gå.
  
2 Jeg tror dit ord, som du har sagt,
hvori din sandhed ind er lagt,
at jeg med brødet får dit kød,
i vin dit blod, som af dig flød.
  
3 Fornuften hjemme blive må,
når jeg til Herrens bord vil gå.
Jeg tror og spiser denne ret
og bliver af min Jesus mæt.
  
4 Bestyrk du selv min svage tro,
ryd vantro af mit hjertes bo,
så jeg til evig salighed
slet intet uden Jesus ved!
  
5 Du med dig selv mig så forén,
at synd og nød og dødens mén
os aldrig mere skiller ad,
så dør i dig jeg fro og glad!

  
 
1 Kor 11, 23-29
Thomas Kingo 1689. Bearbejdet 1852.


Hør melodien
00.00 / 00.26