Tilbage

Salme 466

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
466
 Vor Herres Jesu mindefest
 
Mel.: Bartholomäus Gesius 1603
Når syn og hørelse forgår
  
  
1 Vor Herres Jesu mindefest
den højtid er, som glæder bedst;
thi hvor han kommes ret i hu,
lyslevende han er endnu.
  
2 Vær, Jesus, da mit liv, min lyst,
den skjulte perle i mit bryst!
Vær du min trøst, vær du min fred,
vær du mit lys, min salighed!
  
3 Et lys, som aldrig bliver slukt,
en blomst, som altid sætter frugt,
en videnskab, som Gud kun ved,
er livet i din kærlighed.
  
4 Den hilser mildt som morgenrød,
den brænder klart som solens glød,
den døber støv med glædens dåb,
den føder herlighedens håb.
  
5 Den føder hjertens kærlighed
til dig, som for os døden led,
den føder kundskab evig sand
om livets lys og livets land.
  
6 Kun hvo som elsker, kender Gud
og dig, hans hjertes sendebud,
hans Ord, hans billed og hans Søn,
hans jævnlige i lys og løn.
  
7 Som Faderen, så ærer dig
hvert englekor i Himmerig,
og som du elskes her på jord,
af støv opelskes englekor.
  
8 Så bryd da ud i fryderåb,
du gamle tro, du unge håb!
og du, som ej af alder ved,
du evig glade kærlighed!
  
9 I Jesu navn syng Jesu pris
i ørken og i Paradis,
alt, hvad som tunge har og røst,
alt, hvad som hjerte har i bryst!
  
10 Halleluja for Herrens bord,
i Himlen hist, og her på jord!
Halleluja! stig op, stig ned
for Jesus, i al evighed!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845.


Hør melodien
00.00 / 00.26