Tilbage

Salme 471

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
471
 O glædelig dag
 
Mel.: O kristelighed
  
  
1 O glædelig dag,
da Jesus gik under mit syndige tag!
Hvor må jeg dog sande, at Herren er god,
han gav mig sit hellige legem og blod
med søde og sande livsalige ord
ved nadverens bord.
  
2 Hvo ville da vel
anklage min salig benådede sjæl?
Hvo vil mig fordømme? thi Kristus er her,
som gør mig retfærdig og haver mig kær;
ham vil jeg og tjene med hjertelig lyst
og lyde hans røst.
  
3 Jeg gav ham min tro,
mit hjerte skal være Guds hellige bo,
ej nogen skal gøre den fæstning fortræd,
hvor Jesus er inde, der lyser han fred,
ej nøden, ej døden, ej yndest, ej had
skal skille os ad.
  
4 Så skal jeg engang
vel blive fuldkommen og synge min sang
som Himmerigs borger blandt englenes trop,
hvor troen og håbet de hører da op,
men kærlighed bliver i glæde og fred
evindelig ved.

  
 
Ivar Diderichsen Brinch (?) 1697.
M.B. Landstad 1861.
Bearbejdet 1951.


Hør melodien
Se salmens tekst:
471. O glædelig dag

Vælg melodi:
 Ludvig Matthias Lindeman 1...
00.00 / 00.36