Tilbage

Salme 474

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
474
 Jesus Krist, du gav mig livet
 
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode
  
  
1 Jesus Krist, du gav mig livet,
dødens magt du overvandt;
ved dit bord du mig har givet
salighedens visse pant.
Styrk du mig i bøn og tro!
Giv mig fred og sjælero!
Gør, at jeg din ære fremmer,
over dig mig selv forglemmer!

  
 
Ämilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt 1685.
Birgitte Kaas 1734. Ove Malling 1798.
N.F.S. Grundtvig 1837.


Hør melodien
Se salmens tekst:
474. Jesus Krist, du gav mig l...

Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.40