Tilbage

Salme 479

Forside
De helliges samfund - Konfirmation

 
479
 Han, som på jorden bejler
 
Mel.: Tysk folkevise / Thomissøn 1569
  
  
1 Han, som på jorden bejler
til troskab uden svig,
når vi kun vil, besegler
sin pagt om Himmerig.
Han døber med den Helligånd
på ord, som aldrig fejler,
han rækker os sin hånd.
  
2 Den hånd, som fra afgrunden,
hvor syndens sold1 er død,
os fører ind i lunden,
hvor livets lyst er sød,
den fører os til Herrens bord,
med hjertet og med munden
at smage nådens ord.
  
3 Den hånd med bibelstaven
os trøster i al nød,
den lukker op Guds-haven
for os i liv og død;
engang den bryder gennem sky
og vinker op fra graven
vor krop med kjortel ny.
  
4 Den hånd hvert hoved kroner
med evighedens guld,
som Jesus, vor forsoner,
på jord var tro og huld;
med frydesang der skabes da
et hav af Himmel-toner,
et fuldt halleluja.
  
5 Halleluja for hånden,
som Herren os har rakt!
Halleluja for Ånden,
som livet os har bragt!
Halleluja for ærens krans,
for hvilen efter vånden,
for glæden i sin glans!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845.

1 løn, Rom 6,23


Hør melodien
00.00 / 00.34