Tilbage

Salme 481

Forside
De helliges samfund - Konfirmation

 
481
 Løgnens fader vi forsage
 
Mel.: Helligånd, de frommes glæde
Tag det sorte kors fra graven
  
  
1 Løgnens fader vi forsage,
falsk er al hans lyst og pragt;
sandheds Fader at behage
vi fornyr vor dåbes pagt.
Alt han kan, og alt han ved,
gør dog alt i kærlighed,
i sit billed han os skabte,
igenløste det fortabte.
  
2 Gud os gav sin Søn til broder,
Jesus Kristus, Gud og mand,
salig priser vi hans moder,
Himlens brud i jomfrustand.
Han for os på korset led,
død og Helved overstred,
deler på sit herresæde
med os liv og lys og glæde.
  
3 Gud os gav sin Ånd til trøster;
i vor Herres Jesu navn
han med alle englerøster
kalder folk til Herrens favn,
ånder, med vor frelsers røst,
fred i det beklemte bryst,
lader, med Guds faderstemme,
støvet evigt liv fornemme.
  
4 Fader vor i høje sale,
kom din pagt med os i hu!
Sandheds Ånd i dybe dale,
o, bekræft, besegl den nu!
Herliggør med glans på jord
Frelseren i troens ord!
Gør det klart, at alle dage
Gud er mægtig i de svage!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845.


Hør melodien
00.00 / 00.48