Tilbage

Salme 482

Forside
De helliges samfund - Konfirmation

 
482
 O Herre god og frelser from
 
Mel.: O, kommer hid dog til Guds Søn
  
  
1 O Herre god og frelser from,
mig være lad din ejendom,
mig selv ej mer tilhøre!
Borttag, hvad Adams er og mit,
og for det nye, som er dit,
giv hjerte, øje, øre!
  
2 I hjertegrunden, Herre mild,
optænd du kærlighedens ild,
så det for dig kun brænder!
Lad øjet åbnes for din glans,
der overstråler sind og sans
og kvæger dog, ej blænder!
  
3 Lad øret høre hyrdens røst,
hvor til dit folk du taler trøst
og fred til dine spæde!
I pagten hvile hjertet trygt,
trods verdens lyst, trods dødens frygt,
og smage så din glæde!

  
 
Peter Christian Kierkegaard 1838 og 1857.


Hør melodien
00.00 / 00.36