Tilbage

Salme 484

Forside
De helliges samfund - Konfirmation

 
484
 Du, som vejen er og livet
 
Mel.: A.P. Berggreen 1849
Under dine vingers skygge
  
  
1 Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor!
  
2 Giv, at dig vi følger efter,
nær de små, de svage kræfter,
bøj vor vilje, smelt vor trods!
Lad dit navn i hjertet brændes,
så ved dig vi her må kendes,
at du hist må kende os!

  
 
Christian Richardt 1885.


Hør melodien
00.00 / 00.33