Tilbage

Salme 517

Forside
Syndernes forladelse - Guds tilgivelse

 
517
 O, hvor er nåde-stolen
 
Mel.: Se, hvor nu Jesus træder
Min død er mig til gode
  
  
1 O, hvor er nåde-stolen
og trøstens kildevæld?
Hvor skinner nåde-solen
for syndens usle træl?
  
2 Jeg har det nu befundet,
at død er syndens sold,
og det har jeg udgrundet,
jeg er i dødens vold.
  
3 Min sjæl har få't at finde
al dødens bitterhed,
en afgrund er derinde,
og udvej ingen ved.
  
4 Og vil til Gud jeg bede,
min store skabermand,
da møder mig hans vrede,
hans ild og Lovens band.
  
5 O, hvor er nåde-stolen
og trøstens kildevæld?
Hvor skinner nåde-solen
for syndens usle træl?
  
6 Det er en yndig tale
om Jesus, Gud og mand,
som kan og vil husvale
hver sjæl i sorgens land.
  
7 Der er en himmelsk tone
i ordet: det Guds Lam,
til frelse, fred og sone
han bar vor synd og skam.
  
8 I dåben han forlader
mig al min syndeskyld;
han i »Guds fred!« mig bader
og læger dødens byld.
  
9 Mit syndeliv han døder
og lægger i sin grav,
han nådens liv genføder,
som mig min skaber gav.
  
10 Det liv, han mig forlener
med Ånden i sit ord,
det liv med sit forener
han ved sit nådebord.
  
11 Da er fra mig bortveget
al dødens bitterhed,
vor Herres liv mit eget
er i al evighed.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1855-56.
Bearbejdet 1935.


Hør melodien
00.00 / 00.23