Tilbage

Salme 521

Forside
Syndernes forladelse - Guds tilgivelse

 
521
 På nåden i Guds hjerte
 
Mel.: Oscar Ahnfelt 1855
  
  
1 På nåden i Guds hjerte,
som Jesus købt os har,
da han med korsets smerte
vor synd og jammer bar,
jeg nu alene bygger
min tro og salighed,
er gemt i nådens skygger,
om Satan end er vred.
  
2 På nåden i mit hjerte
jeg stolede en tid;
men snart ved syndens smerte
jeg tabte freden blid.
Jeg var kun vel fornøjet,
når rørt jeg følte mig;
men var jeg mindre bøjet,
straks uro meldte sig.
  
3 Men Gud ske pris, som lærte
mig fejlen at forstå
og gav mig i min smerte
den grund at hvile på:
på nåden i Guds hjerte,
som Jesus købt os har,
da han med korsets smerte
vor synd og jammer bar.
  
4 Jeg føler ofte skiften,
det stadigvæk slår om,
snart er jeg rørt af Skriften,
snart kold og død og tom;
men jeg må nu betragte:
hos Gud det skifter ej,
ja, rent jeg må foragte
mit hjertes ja og nej.
  
5 Den ejendom, som købtes
med Kristi dyre blod,
hvortil jeg engang døbtes,
kun den er fast og god;
den hviler på Guds hjerte
og på det gavebrev,
som under dødens smerte
Guds Søn med blodet skrev.

  
 
Carl Magnus Montin (str. 1-2, 4) 1753.
C.O. Rosenius (str. 3,5-7) 1844.
Dansk 1895.


Hør melodien
Se salmens tekst:
521. På nåden i Guds hjerte

Vælg melodi:
 Oscar Ahnfelt 1855
00.00 / 00.41