Tilbage

Salme 528

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

 
528
 Når tid og time er for hånd
 
Mel.: Frankfurt 1569
Hvad kan os komme til for nød
  
  
1 Når tid og time er for hånd,
at jeg herfra skal fare,
o Jesus Krist, min frelsermand,
du selv mig da bevare;
min sjæl befaler jeg til dig,
forlad, o Herre, ikke mig,
frels mig af dødens snare!
  
2 Min synd mig volder sorrig svar:
samvittighedens pile
mit hjerte gennemboret har,
dog vil jeg ej fortvi'le;
jeg tænker, Frelser, på din død,
det kors, hvor du dit blod udgød,
mig giver trøst og hvile.
  
3 Af døde du opstanden est,
i graven jeg ej bliver,
din Himmel-fart mig trøster mest
og dødens frygt bortdriver.
Og hvor du er, jeg kommer did
at bo hos dig til evig tid,
thi dør jeg gladelig, amen!

  
 
Nicolaus Herman 1562. Hans Thomissøn 1569.
Fr. Hammerich 1850. B.S. Ingemann 1854.
Bearbejdet 1885.


Hør melodien
00.00 / 00.41