Tilbage

Salme 53

Forside
Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

 
53
 Hav tak, o Herre, for evig trøst
 
Mel.: Ernst Vesterlund 1970
  
  
1 Hav tak, o Herre, for evig trøst,
mit hjerte for sorgen er lettet og løst!
Glæden er min ved Kristus alene.
  
2 Hvad skade volder synd eller død?
Min Herre har frelst mig fra hver en nød.
Glæden er min ved Kristus alene.
  
3 Hvem skulle jeg tro undtagen ham?
Hjælpe han både vil og kan.
Glæden er min ved Kristus alene.
  
4 O Jesus Krist, min frelser god,
på al min sorg du råder bod.
Glæden er min ved Kristus alene.
  
5 Hvem anden i vold befaler jeg mig
end, Herre Jesus, alene dig?
Glæden er min ved Kristus alene.
  
6 Du under mig her på verdens ø
ærlig at leve og salig at dø.
Glæden er min ved Kristus alene.
  
7 Du giver mig daglig en stadig tro,
i Himmerig siden den evige ro.
Glæden er min ved Kristus alene.

  
 
Hans Christensen Sthen 1589.
Richard Fangel 1966.


Hør melodien
Se salmens tekst:
53. Hav tak, o Herre, for evi...

Vælg melodi:
 Ernst Vesterlund 1970
00.00 / 00.23