Tilbage

Salme 537

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

 
537
 Lær mig, o skov, at visne glad
 
Mel.: Christian Bull 1851
  
  
1 Lær mig, o skov, at visne glad
som sent i høst dit gule blad;
et bedre forår kommer.
Der grønt mit træ skal herligt stå
og sine dybe rødder slå
i evighedens sommer.
  
2 Lær mig, o lille trækfugl, du,
at svinge mig med frejdig hu
til ubekendte strande!
Når alt er vinter her og is,
da skal et evigt Paradis
mig hisset åbent stande.
  
3 Lær mig, du lette sommerfugl,
at sønderbryde tunge skjul,
som nu min frihed tvinger!
En orm jeg kryber end på jord,
snart flyver højt med lette flor
de gyldne purpurvinger.
  
4 Du, som fra skyen smiler hist,
min Herre, frelser, Jesus Krist,
lær mig at tvinge sorgen!
Sving for mig håbets grønne flag,
langfredag var en bitter dag,
men skøn var påskemorgen!

  
 
Adam Oehlenschläger 1813.


Hør melodien
Se salmens tekst:
537. Lær mig, o skov, at visn...

Vælg melodi:
 Christian Bull 1851
00.00 / 00.40