Tilbage

Salme 540

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

 
540
 En liden stund
 
Mel.: Johan Friis 1892
Du, Herre Krist
  
  
1 En liden stund
i rosens lund
vi rødme kun og blegne;
af blomstens art
og med en fart
nedsunket snart
er alt i disse egne.
  
2 En liden stund
skal dødens blund
dog kun for kristne vare;
såkornets art:
af muldet snart
op med en fart,
skal i vort kød sig klare.
  
3 En liden stund
i verden kun
og evig hos sin Fader,
det er hans art,
som kommer snart
med lynets fart
og Himlen os oplader.
  
4 En liden stund
i rosens lund
og evig i Guds-haven;
så høsten her
og våren dér
er dog nok værd
en vinternat i graven.
  
5 En liden stund,
et stille blund,
da skal alt mørket vige;
i morgengry
foruden sky
Guds sol den ny
os hilser i Guds rige.

  
 
Joh 16,16-22
N.F.S. Grundtvig omkr. 1846.
Bearbejdet 1885.


Hør melodien
00.00 / 00.26