Tilbage

Salme 55

Forside
Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

 
55
 Ved Jesu navn forlades alle synder
 
Mel.: Freylinghausen 1704
  
  
1 Ved Jesu navn forlades alle synder,
ved Jesu navn udslettes gælden rent,
ved Jesu navn kom jeg blandt dem, Gud ynder,
ved Jesu navn er intet mig forment;
det er ved Jesu navn, min bøn af Gud skal høres,
det er i Jesu navn, min sjæl skal saliggøres.
  
2 Du nådens Ånd! Guds finger! kom at skrive,
skriv Jesu navn dybt i min sjæl og bryst;
lad Jesu navn dér uudslettet blive,
til hjertet selv af dødens hånd er kryst;1
lad mig her værdelig mit navn af Kristus bære
og få ved Jesu navn nyt navn i evig ære!

  
 
ApG 4,12
Ambrosius Stub 1754-1758.

1 presset sammen


Hør melodien
Se salmens tekst:
55. Ved Jesu navn forlades al...

Vælg melodi:
 Freylinghausen 1704
00.00 / 00.49