Tilbage

Salme 565

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Evighedshåbet

 
565
 Med sorgen og klagen hold måde! Du mindes
 
Mel.: Thomas Laub 1918
  
  
1 Med sorgen og klagen hold måde!
Du mindes den hellige dåb
og Himmerigs bord af Guds nåde.
Tilegn dig Guds herligheds håb!
  
2 Hvi gemmer du støvet i kiste,
hvi rister du navnet i sten,
når ikke i troen du vidste,
at vågne skal slumrende ben!
  
3 Lad legemet kun sig udhvile
og fattes med synet al sans!
Det skal dog opvågne og smile,
skal skinne og skues i glans.
  
4 Så kornet utallige gange
har fundet sin død under muld,
opstod dog i bølgende vange
og skinned i solen som guld.
  
5 Så lagdes din frelser i dvale,
men ved du ej, hvor han er nu?
Han troner i Himmerigs sale
og husker, ved støv hænger du.
  
6 O, glem ej, at hytten, som hælder,
som raver og synker i grus,
sin brøst vel med rette undgælder,
men bygtes dog til et Guds-hus!
  
7 Guds ord det går aldrig af minde,
det hørtes og troedes der,
og tit har de leget derinde,
små-englene, Gud haver kær.
  
8 Når under de rødmende skyer
der stødes i Himlens basun,
for gravfolket morgenen gryer,
sig rejser Guds faldne paulun.
  
9 Lyksaligste af alle dage,
o muld, når af dig myldrer frem
Guds billeder alle så fage,1
når Gud henter børnene hjem!

  
 
Aurelius Prudentius Clemens 4. årh.
N.F.S. Grundtvig 1844 og 1864.
Jf. nr. 529.

1 hurtigt


Hør melodien
Se salmens tekst:
565. Med sorgen og klagen hold...

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1918
00.00 / 00.25