Tilbage

Salme 574

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Allehelgen

 
574
 For alle helgen, som i Kristi tro
 
Mel.: Joseph Barnby 1868
Ralph Vaughan Williams 1906
  
  
1 For alle helgen, som i Kristi tro
stod fast i striden og vandt Himlens ro,
dig, Herre Jesus, priser vi så fro:
Halleluja, halleluja!
  
2 Du var i verden deres faste hus,
din røst dem kaldte frem i stridens brus,
dit lys dem ledte gennem tågers gus.
Halleluja, halleluja!
  
3 Giv os at kæmpe med det samme mod
som fordum her din helgenskare god,
til den med sejerskrans for tronen stod!
Halleluja, halleluja!
  
4 O høje helgensamfund af vor æt!
Vor vej er dunkel, eders lys og let;
os alle bærer dog Guds åndedræt.
Halleluja, halleluja!
  
5 Er sjælens møje tung og striden lang,
hør! fra det fjerne toner sejerssang!
Da vandrer styrket vi vor pilgrimsgang.
Halleluja, halleluja!

  
 
Hebr 12,1
William Walsham How 1864.
Nathan Söderblom 1911. Aja Heurlin 1917.
Gustav Fog 1948 (str. 3).


Hør melodien
00.00 / 00.30