Tilbage

Salme 586

Forside
Kristenlivet - Bøn

 
586
 Stol du kun på dit Fadervor
 
Mel.: Kirken den er et gammelt hus
  
  
1 Stol du kun på dit Fadervor!
Lad dig derfra ej forlokkes.
Himmel og jord engang forgår,
aldrig dog Fadervor rokkes;
det er Guds ord i barnemund,
klippe og skjold i farens stund,
pant på Guds-faderligheden.
  
2 Agt det kun vel: I Jesu navn
bedes det må alle dage
som af et barn i Jesu favn,
der kan hans kærlighed smage,
føler det på sig, alt hans håb
fødtes af troen i hans dåb,
vokser med Jesus den lille.
  
3 Kom så i hu med mund og hånd,
at »Herre Jesus« det rette
læres kun af den Helligånd,1
hvem alle dårer forgætte!2
Han ånder liv i Jesu navn,
han lægger os i Jesu favn,
lægger hans bøn os i munden.
  
4 Beder du så dit Fadervor,
Ånden med Faderens stemme
hjemler dig Jesu børnekår,
så i Guds hus du har hjemme;
thi kun Guds ægte børn har mund
til uden tant af hjertens grund
Gud deres Fader at kalde.

  
 
Joh 16,23-28
N.F.S. Grundtvig 1855.

1 1 Kor 12,3

2 glemmer


Hør melodien
00.00 / 00.45