Tilbage

Salme 588

Forside
Kristenlivet - Bøn

 
588
 Herre, gør mit liv til bøn
 
Mel.: Stille er min sjæl til Gud
  
  
1 Herre, gør mit liv til bøn,
tømt for krav og tømt for løn,
fyldt med sandhed, fyldt med ånd.
Fyld med handlekraft min hånd!
Jordens mindste suk og skrig
høres lydt i Himmerig!
  
2 Du er nær, min ven, mit værn,
Gud, uendelig og fjern,
nær som hunger og som tørst,
du er sidst, og du er først,
lyset først i verden sat,
lyset i den sidste nat.
  
3 Du, den højeste Guds Søn,
ét med mig i angst og bøn.
Ingen vej du kunne se,
da du bad: Guds vilje ske,
da du bad den sidste nat:
Hvorfor har du mig forladt?
  
4 Helligånd, Guds åndedræt,
lær du mig at bede ret,
bed for mig, som ikke ved,
hvad der tjener til min fred.
Herre, bær mit suk og skrig
som din bøn til Himmerig!

  
 
Johannes Johansen 1989, 1990 og 1994.


Hør melodien
Se salmens tekst:
588. Herre, gør mit liv til b...

Vælg melodi:
 Pontoppidan 1740
00.00 / 00.31