Tilbage

Salme 602

Forside
Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

 
602
 Den snævre vej er bred nok til Guds rige
 
Mel.: Freylinghausen 1704
  
  
1 Den snævre vej er bred nok til Guds rige,
når man går sagte, lige, stille fort,
at hvert et trin forsigtig bliver gjort;
når man har lært hen op at stige,
så er den vej og bred nok til Guds rige.
  
2 Vor Herres vej er fuld af lifligheder,
når man den har i troen rigtig kendt,
så hjertet er til vejen trøstig vendt;
når man sig dertil ret bereder,
så er vor vej og fuld af lifligheder.
  
3 Dog må du ånd af Ånd ved ordet fødes,1
så kan du gå den snævre livets gang,
men ellers er din vej forgæves trang;
dit falske sind det først må dødes,
du må først ånd af Ånd ved ordet fødes.
  
4 Den Ånd, som Kristus drev, hans kristne driver,
den samme Ånd har altid samme skik,
de får at gå den samme vej, han gik;
vel den, som det i hjertet skriver:
Den Ånd, som Kristus drev, hans kristne driver.
  
5 Det lette åg kan ej for hårdt besvære,2
det onde sind kun derved trykkes ned,
det tvinger kun din egenkærlighed;
når man forstår det ret at bære,
det lette åg kan ej for hårdt besvære.
  
6 Hjælp, Jesus, dig at følge alle vegne!
Du ser, jeg går endnu så skrøbelig;
o, drag mig, at jeg frisk kan følge dig,
så skal hver frygt og sorg hensegne.
Hjælp, Jesus, dig at følge alle vegne!

  
 
Christian Friedrich Richter 1704.
Hans Adolph Brorson 1734.

1 Joh 3,6

2 Matt 11,30


Hør melodien
Se salmens tekst:
602. Den snævre vej er bred n...

Vælg melodi:
 Freylinghausen 1704
00.00 / 00.39