Tilbage

Salme 612

Forside
Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

 
612
 Den store mester kommer
 
Mel.: J.P.E. Hartmann 1873
Caspar Chr. Hoffman 1878
Rued Langgaard 1924
  
  
1 Den store mester kommer,
fuldkærlig er hans id:
Han sidder ved smeltediglen
og lutrer sølvet med flid.
  
2 Han kender tegn og mærke
på klarheds gennembrud,
når sølvstoffets ædle indre
af ertsen lutrer sig ud.
  
3 Det øjeblik han venter
og agter kærlig på,
når klarlig hans eget billed
vil dybt i sølvspejlet stå.
  
4 Da glædes høje mester,
da værket er fuldbragt,
da priser det ædle sølvstof
sin mesters dåd i sin pragt.
  
5 Den store mester kommer,
som smelter sjæl og sind.
Han sidder ved hjertegruben,
han ser i sjælene ind.
  
6 Og har i hjertedybet
sit billed klart han set,
så glædes den høje mester,
så er hans gerning alt sket.

  
 
Mal 3,3
B.S. Ingemann 1841.


Hør melodien
00.00 / 00.22