Tilbage

Salme 613

Forside
Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

 
613
 Herre, du vandrer forsoningens vej
 
Mel.: Tore Littmarck 1973
  
  
1 Herre, du vandrer forsoningens vej,
selv både flygtning og fredløs.
Drevet af kærlighed måtte du gå
for os ad smerternes gade.
Vis os da vejen, forsoningens Herre,
og giv os mod til at gå den!
  
2 Herre, du viser os frihedens vej.
Fri er kun den, som kan tjene,
den, som i kærlighed glemmer sig selv,
den, som fik tilgivet meget.
Vis os da vejen, du frihedens Herre,
og giv os mod til at gå den!
  
3 Herre, du vandrer ad enhedens vej.
Lær os at gå over grænser!
Kundskab og sandhed og omsorg og ret
må vi som søskende dele.
Vis os da vejen, du enhedens Herre,
og giv os mod til at gå den!
  
4 Herre, du viser os Himmelens vej,
den, som os fører til livet.
Målet er Himlen, men jorden vor vej.
Selv går du her ved vor side.
Vis os da vejen, du Himmelens Herre,
og giv os mod til at gå den!

  
 
Tore Littmarck 1972.
Holger Lissner 1973.


Hør melodien
Se salmens tekst:
613. Herre, du vandrer forsoni...

Vælg melodi:
 Tore Littmarck 1973
00.00 / 00.29