Tilbage

Salme 618

Forside
Kristenlivet - Forsagelse og kamp

 
618
 Op! våg og bed
 
Mel.: Mainz 1628
Drag, Jesus, mig
  
  
1 Op! våg og bed,
min sjæl! du ved
dig ellers ikke sikker,
at du jo kan drages ned
i den Ondes strikker.
  
2 Vær uforsagt,
men derhos agt
på sindet, hvor det vanker,
lær at holde stedse vagt
over alle tanker!
  
3 At følge smukt
Guds nådes tugt,
når Ånden dig vil minde,
holder verden udelukt
af de rene sinde.
  
4 Et lidet gran
af surdej kan
den ganske dej forsyre;
kommer gnisten først i brand,
er den ond at styre.
  
5 En tanke, som
i hjertet kom,
og man den lidt lod råde,
har så tit gjort sjælen tom
for Guds søde nåde.
  
6 De sjælesår,
som Satan slår,
går ind ad skjulte gange,
hvo som ej på vagten står,
bliver snart hans fange.
  
7 Et syndigt ord
i Adam fór,
det lagde verden øde,
det har gjort det sjælemord,
hvorved alle døde.
  
8 Alt dette véd
forfarenhed
i alle Guds udvalgte;
Jesus råber: Våg og bed,
om du ej vil falde!
  
9 Op! op på vagt
af ganske magt,
og våg med alle fromme!
Våger, som Guds Søn har sagt,
til I ser ham komme!

  
 
Hans Adolph Brorson 1735.


Hør melodien
Se salmens tekst:
618. Op! våg og bed

Vælg melodi:
 Mainz 1628
 Johan Christian Gebauer om...
00.00 / 00.23