Tilbage

Salme 62

Forside
Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

 
62
 Jesus - det eneste
 
Mel.: Caroline V. Sørlie omkring 1910
  
  
1 Jesus - det eneste,
helligste, reneste
navn, som af menneskelæber er sagt.
Fylde af herlighed,
fylde af kærlighed,
fylde af nåde, af sandhed og magt.
  
2 Modgangen møder mig,
aldrig du støder mig
bort fra din hellige, mægtige favn.
Mennesker glemmer mig!
Herre, du gemmer mig
fast ved dit hjerte og nævner mit navn.
  
3 Herre, du høre mig,
Herre, du føre mig,
hvordan og hvorhen det tjener mig bedst!
Giv mig at bøje mig,
giv mig at føje mig
efter din vilje, mens her jeg er gæst!
  
4 Du er den eneste,
helligste, reneste;
giv mig dit rene og hellige sind!
Fri mig fra farerne,
frels mig fra snarerne,
tag mig til sidst i din herlighed ind!

  
 
Ole Theodor Moe 1904.


Hør melodien
Se salmens tekst:
62. Jesus - det eneste

Vælg melodi:
 Caroline Volla Sørlie omk...
00.00 / 00.28