Tilbage

Salme 639

Forside
Kristenlivet - Modgang og håb

 
639
 Når i den største nød vi stå
 
Mel.: Lyon 1547
Når syn og hørelse forgår
Vor Herres Jesu mindefest
  
  
1 Når i den største nød vi stå
og vide ej hvorhen at gå,
da er det alt vort håb og trøst
at løfte op til dig vor røst.
  
2 Vor Fader, se! Vor Fader, mærk!
Vor fjende han er os for stærk,
vi kommer aldrig mer i havn,
gør du det ej i Jesu navn.
  
3 Vi ved i Fjendens rænkespind
nu hverken ud, ej heller ind;
rådsherre viis, beskærmer gæv,
o, fej det ned som spindelvæv!
  
4 Gå ej i rette, Gud, med os,
men kun med dem, som byder trods!
Som fader øm ved al sin æt
hos os lad nåde gå for ret!
  
5 Da, når din Ånd står mild os bi,
dig elsker, takker, priser vi
i allen stad og allen stund
så gladelig af hjertens grund.

  
 
Joachim Camerarius 1546.
Paul Eber 1566. Dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1853.


Hør melodien
00.00 / 00.31