Tilbage

Salme 644

Forside
Kristenlivet - Modgang og håb

 
644
 Aldrig er jeg uden våde
 
Mel.: Johann Horn 1544
A.P. Berggreen 1852
  
  
1 Aldrig er jeg uden våde,
aldrig dog foruden nåde,
altid har jeg suk og ve,
altid kan jeg Jesus se.
  
2 Altid trykker mine synder,
altid Jesus hjælp tilskynder,
altid er jeg udi tvang,
altid er jeg fuld af sang.
  
3 Nu i sorrig, nu i glæde,
nu i fald og nu i sæde,
ofte fuld af stor uro,
altid fuld af Jesu tro.
  
4 Så er sorg til glæde lænket,
så er drikken mig iskænket
besk og sød i livets skål,
sådant er mit levneds mål.
  
5 Men, o Jesus, jeg vil græde,
hjælp du til, at troens glæde
over synd og sorrig må
altid overvægten få!

  
 
Thomas Kingo 1681.
Bearbejdet 1850.


Hør melodien
00.00 / 00.23