Tilbage

Salme 666

Forside
Kristenlivet - Trøst og fred

 
666
 Den grund, hvorpå jeg bygger
 
Mel.: Jeg ved, på hvem jeg bygger
Befal du dine veje
  
  
1 Den grund, hvorpå jeg bygger,
er Kristus og hans død;
i Jesu pines skygger
er sjælens hvile sød.
Der har jeg fundet livet,
selv er jeg intet værd;
hvad Jesus mig har givet,
gør mig for Gud så kær.
  
2 Lad hele verden briste,
min Jesus er ved magt;
hvem vil hans hånd opvriste
og bryde Himlens pagt?
Ej hunger, sværd og lue,
ej pine, ve og værk
fra Jesus mig skal true,
det bånd er alt for stærk.
  
3 Ej engle-kraft og evne,
ej fyrstendømmers magt,
ej hvad man véd at nævne
af skændsel og foragt,
ej stort og ej det ringe,
ej skade eller gavn,
ej nogen ting skal tvinge
mig ud af Jesu favn.

  
 
Rom 8,31-39
Paul Gerhardt 1651.
Hans Adolph Brorson 1735.
Bearbejdet 1850.
Oprindelig samme salme som nr. 665.


Hør melodien
00.00 / 00.38