Tilbage

Salme 667

Forside
Kristenlivet - Trøst og fred

 
667
 Skulle jeg dog være bange
 
Mel.: Hjerte, løft din glædes vinger
  
  
1 Skulle jeg dog være bange?
Kristus hel
er min del,
kan jeg mer forlange?
Hvem kan mig den Himmel røve,
som Guds Søn
gav i løn
dem, der hos ham tøve?
  
2 Gods og gaver, selve livet
er ej mit,
Gud har frit
alt til låns mig givet;
når han kræver sit tilbage,
har han ret,
mig kun slet
sømmed det at klage.
  
3 Sorg og glæde mig tilmåler
han, som ved
god besked
om, hvad bedst jeg tåler;
skyen, her jeg vandrer under,
svinder snart,
da står klart
målet, did jeg stunder.
  
4 Frit vi tør og uden gruen,
Gud i vold,
bag hans skjold,
trodse verdens truen;
møder os den sidste fjende,
mod hans pil
med et smil
tage vi og - vinde.
  
5 Os dog ingen død kan døde,
men dens bud
løser ud
tusindfold af møde,
lukker dør for sorgestimlen,
så vor sti
bliver fri
ind til fryd i Himlen.
  
6 Hyrde god og glædens kilde,
du, hvis navn
i hvert savn
gør mit hjerte stille!
Jesus, Frelser, for din trone
der skal vi
stemme i
tak og lovsangstone.

  
 
Paul Gerhardt 1653.
(Dansk 1738 og 1740).
C.J. Brandt 1879 og 1885.


Hør melodien
Se salmens tekst:
667. Skulle jeg dog være bange

Vælg melodi:
 Johann Crüger 1653
00.00 / 00.32