Tilbage

Salme 673

Forside
Kristenlivet - Trøst og fred

 
673
 O Guddoms-sol fuldstærk og blid
 
Mel.: Gak ud, min sjæl, betragt med flid
O, kommer hid dog til Guds Søn
  
  
1 O Guddoms-sol fuldstærk og blid,
o, skin nu klart i nådens tid,
gør lang din aftenrøde!
Lad blomstre op din kirkegård,
mens fuglen sjunger som i vår
din pris med toner søde!
  
2 Ja, sig nu i din Faders favn:
Min Fader, herliggør mit navn,
hvor små end for mig græde,
så det kan spørges vidt og bredt,
mit åg er godt, min byrde let,
min fred er salig glæde!
  
3 O, da skal mangt et øje lukt
sig åbne brat og tindre smukt,
helbredet af din ånde,
og mangen falmet rosenkind
og mangt forvildet barnesind
få bod for brøst og vånde.
  
4 Og fra de små, som græd i løn,
for ej de så Guds kære Søn,
dengang han var at skue,
fra dem skal lyde højt i sky
halleluja med tunger ny
at sprænge himlens bue.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1835.
Bearbejdet 1857.


Hør melodien
00.00 / 00.33