Tilbage

Salme 682

Forside
Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

 
682
 Jesus, Jesus, Jesus sigter
 
Mel.: Viggo Kalhauge 1863
Helligånd, vor sorg du slukke
  
  
1 Jesus, Jesus, Jesus sigter
alt mit hjertes ønske til
og sig hermed fast forpligter,
at jeg vil, hvad Jesus vil;
hjertet i ham glad og mildt
råber: Herre, som du vilt!
  
2 Han dog ene er og bliver
den, jeg elsker idelig.
Jesus er det, som jeg giver,
hvad han selv har givet mig;
har dit blod Guds vrede stilt,
o, så før mig, som du vilt!
  
3 Synes noget mig at nytte
og dog ej behager dig,
o, så lad det fra mig flytte,
giv kun, hvad der tjener mig!
Alt det andet er kun spildt,
giv mig dig, og hvad du vilt!
  
4 O, fuldfør din gode vilje
i, hos, ved mig nat og dag,
så skal ingen nød mig skille
fra at elske dit behag;
hjertet føre dette skilt
midt i døden: som du vilt!
  
5 Jesus, det er mer end meget,
at jeg dig til gave fik;
tag mit hjerte som dit eget,
sæt det ret i stil og skik,
at det altid frisk og mildt
råber: Jesus, som du vilt!

  
 
Ludämilie Elisabeth af Schwarzburg-Rudolstadt 1673.
Hans Adolph Brorson 1734.


Hør melodien
00.00 / 00.29