Tilbage

Salme 684

Forside
Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

 
684
 O Jesus, du al nådens væld
 
Mel.: Hvad kan os komme til for nød
  
  
1 O Jesus, du al nådens væld
og kærlighedens kilde,
som døde for min syndegæld
og dig ej skåne ville!
Giv, jeg min næste elsker så,
og dette ret må kendes på,
jeg aldrig vil ham ilde!
  
2 Thi den, som verdens gods og magt
har udi hold og hænde
og vil sin næste kun foragt,
fortræd og spot tilvende,
om han går i Guds helligdom
og stiller sig udvortes from,
Gud vil ham dog ej kende.
  
3 Lad aldrig hykleri og svig
fra mine læber lyde,
lad fagre ord ej træskelig
en giftig mening pryde,
men giv, at jeg i sandhed kan
ret elske både Gud og mand
og evig glæde nyde!

  
 
1 Joh 3,17-18
Thomas Kingo 1699.
Bearbejdet 1850 og 1951.


Hør melodien
Se salmens tekst:
684. O Jesus, du al nådens v...

Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.41