Tilbage

Salme 688

Forside
Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

 
688
 Skal kærlighed sin prøve stå
 
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
Når syn og hørelse forgår
  
  
1 Skal kærlighed sin prøve stå,
da må den til din fjende nå;
at du er mild, når han er vred,
det er en kristen kærlighed.
  
2 Den lærdom er så besk og sur
som døden selv for vor natur,
det synes alt for tungt og svart
for Adams flintehårde art.
  
3 Ja, ser vi til vor egen magt,
da er man let i harnisk bragt
og finder ingen kraft imod
den gamle Adams olme blod.
  
4 Lad hjertet komme ind i bod
og smelte hen i Jesu blod!
Da bliver Kristi milde sind
i sjælen dejlig prentet ind.
  
5 Når vi ved troens lys og brand
vor Jesu hjerte finde kan,
at han for sine mord're bad,
da de kun stod og lo derad,
  
6 når vi besér i hjertens grund
de mange svare syndens pund,
som Gud så gerne os forlod
for Jesu pine, død og blod,
  
7 når Ånden gør os dette klart,
da tændes udi sjælen snart
den stærke kærlighedens brand,
at man sin fjende elske kan.
  
8 Så luestærk er kærlighed,
den slår al verdens aske ned
og drager sjælen ind til Gud,
da lærer vi det femte bud.
  
9 O, lad mig hjertens inderlig,
min søde Jesus, elske dig
og komme dine vunder nær,
så får jeg nok min fjende kær!

  
 
Matt 5,43-48
Hans Adolph Brorson 1734.


Hør melodien
00.00 / 00.26