Tilbage

Salme 69

Forside
Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

 
69
 Du fødtes på jord
 
Mel.: Erik Haumann 1987
  
  
1 Du fødtes på jord
og lå som et spædbarn i favn hos din mor.
Du leged, du voksed, du lo, og du græd;
hvor vi end skal være, dér følger du med
som livsglæden bag
hver gudskabte dag.
  
2 Hver gudskabte dag
blev levet af dig til vor Herres behag.
Hvor vi ser en tigger, der er til besvær,
dér rækker du gudsbarnet menneskeværd
- det daglige brød
fra fødsel til død.
  
3 Fra fødsel til død,
dér færdes vi sikkert på ordet, der lød
da kvinderne, tynget af sorg og fortræd
fandt hvidklædte engle i gravmørkets sted.
Din død var en dåb1
til tro og til håb.
  
4 Til tro og til håb
blir børnene lagt i din favn under dåb.
Dér tar du imod dem og giver dem magt
til nyfødt at leve på det, du har bragt:
Velsignelsens ord
til liv her på jord.
  
5 Til liv her på jord
er brødet og vinen på alterets bord.
Dér kommer vi trætte, dér knæler vi ned;
du løfter dit ansigt og lyser Guds fred.
I dig får vi ord
til bønnen fra jord.
  
6 Så beder vi: Giv
os mod til at leve et menneskeliv,
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,
som sendte sit Ord
i dig her til jord.

  
 
Lisbeth Smedegaard Andersen 1984 og 1996.

1 Luk 12,50


Hør melodien
Se salmens tekst:
69. Du fødtes på jord

Vælg melodi:
 Erik Haumann 1987
00.00 / 00.24