Tilbage

Salme 692

Forside
Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

 
692
 Du skal i denne verden ej
 
Mel.: O store Gud, din kærlighed
  
  
1 Du skal i denne verden ej
dig af dit guld hovmode,
men på barmhjertighedens vej
dig samle varigt gode.
Ved dødens krav
du sættes af
fra al husholdnings vælde,
du går derned,
hvor usselhed
og rigdom lige gælde.
  
2 Gud gav dig her de mange pund
til låns, men ej til eje.1
Byg eget hus på arvet grund,
så bor du dog til leje!
Om du var fød
i rigdoms skød,
ved lykkens barm opammet,
Gud fordrer sit,
hvad er da dit,
hvad har du ej annammet?
  
3 Så brug da verden som et lån
til andres kår at lette;
en skyldig broder her forskån,
gå ej med ham i rette!
Når herregunst
forsvandt som dunst,
og guld kan intet nytte,
det bedre var,
ifald du har
en ven i armods hytte.

  
 
Luk 16,1-9
Johan Nordahl Brun 1786.
Bearbejdet 1947.

1 Luk 19,13


HØR melodien 

Se salmens tekst:
692. Du skal i denne verden ej

Vælg melodi:
 Strassburg 1525
00.00 / 00.44