Tilbage

Salme 708

Forside
Menneskelivet - Fædrelandet

 
708
 Gud lade rolighed og fred
 
Mel.: O store Gud, din kærlighed
Gud Helligånd, vor trøstermand
  
  
1 Gud lade rolighed og fred
i kongens rige blive,
Guds ord og ære blive ved
og salig trøst os give!
Lad alle stænder bo i læ
og i din nåde bygge,
hver ved sit hus og figentræ
må nyde fred og skygge!
  
2 Stil al den strid, i verden er,
o Gud, som ene råder!
Vær os med al din frelse nær
og alle dine nåder!
Og vore hænders gerning du
med held og lykke fremme!
Bliv i vort hjerte, sjæl og hu,
så vi dig aldrig glemme!

  
 
Thomas Kingo 1689.
Bearbejdet 1947.


Hør melodien
00.00 / 00.53