Tilbage

Salme 711

Forside
Menneskelivet - Fædrelandet

 
711
 Forlen os freden, Herre, nu
 
Mel.: Efter førreformatorisk hymne / Nürnberg 1531
  
  
1 Forlen os freden, Herre, nu
i disse trængselstider!
Der er dog ingen uden du,
som for os arme strider.
Vor frelser er du alene.
  
2 Lad os ej frygte mennesker,
som græs er deres dage;
men du vor Gud og skaber er,
din magt er uden mage.
Lad dig os alene frygte!
  
3 Hvad modgang os kan komme til
med trængsel, nød og fare,
dermed os Gud kun prøve vil;
sin Søn han ej lod spare,
hvi skulle da fri vi være!

  
 
Sir 50,23
Da pacem Domine 6. årh.
Martin Luther 1529. Dansk 1533.
Uffe Hansen 1943.


Hør melodien
00.00 / 00.30