Tilbage

Salme 736

Forside
Menneskelivet - Morgen

 
736
 Den mørke nat forgangen er
 
Mel.: August Winding 1874
Gud Fader og Søn og Helligånd
  
  
1 Den mørke nat forgangen er,
og dagen oprinder så vide,
nu skinner sol over mark og kær,
de fugle de sjunge så blide.1
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!
  
2 Gud være lovet i evighed,
han denne nat tog os vare!
Han lyse på os sin hellige fred
og fri os af alskens fare!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!
  
3 Om påskemorgen, den signede dag,
vor Herre stod op af døde,
det var os alle et godt behag,
han frelste os dermed af møde!2
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!
  
4 Ræk os, o Jesus, din frelserhånd
i dag og i alle stunde,
udløs os alle af mørkets bånd,
at ret vi dig tjene kunne!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!
  
5 Da, hver gang dagen forgangen er,
og natten til os fremskrider,
vi dig vil prise, o Herre kær,
af hjertet til alle tider!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

  
 
Hans Christensen Sthen 1589.
Bearbejdet 1857.

1 muntert

2 elendighed


Hør melodien
00.00 / 00.42